ชุดโต๊ะเหล็ก 1 ชุด

5,700 ฿

  • 1 ชุดประกอบไปด้วย โต๊ะ 1 ตัว และเก้าอี้ 2 ตัว
  • ใช้วางหน้าร้านเพื่อรองรับลูกค้าได้