รุ่น Laser 2004 (B+) หลังทึบ หน้าเดียว 5 ชั้น

5,400 ฿