ลูกค้าสัมพันธ์ โทร :
088-887-2059

ชั้นแขวนฮุกร์

 • ขนาดเริ่มต้น 70x120 cm
 • ใช้โชว์สินค้าแบบแขวน

1,100 ฿

ติดต่อสาขา

รายละเอียดราคา ชั้นแขวนฮุกร์

 • ขนาด 70x120 cm ราคา 1,100 บาท
 • ขนาด 70x150 cm ราคา 1,200 บาท
 • ขนาด 90x120 cm ราคา 1,150 บาท
 • ขนาด 70x150 cm ราคา 1,250 บาท

 • ขนาด 50x170 cm ราคา 1,150 บาท
 • ขนาด 70x170 cm ราคา 1,350 บาท

 • ขนาด 50x120 cm (ลวด 3 มิล) ราคา 950 บาท
 • ขนาด 70x170 cm (ลดตาข่าย) ราคา 1,150 บาท
 • ขนาด 90x150 cm (ลวด 5/4 มิล) ราคา 1,200 บาท
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram