เคาน์เตอร์ 4 ชิ้น ขนาด 120 cm.

13,200 ฿

  • ตู้ไซด์บอร์ดบนล่าง
  • ตู้ไซด์บอร์ดข้าง
  • กุญแจ 2 ดอก / 1 ลิ้นชัก
  • บานพับ HAFFELE
  • ประตูบานเลื่อน