ชั้นวางสินค้ารุ่น Laser 2004 (B+) 80 kg หลังทึบ สองหน้า (4 ชั้น)