ชั้นวางสินค้ารุ่น Laser 2004 (B+) 80 kg หลังทึบ หน้าเดียว (4 ชั้น)

3,950 ฿