ชั้นวางสินค้า รุ่น Laser 2004 (B+) 80 kg หลังทึบ หน้าเดียว (5 ชั้น)