ชั้นตะกร้า รุ่น Pony ขนาด 120 หน้าเดียว (รุ่นถอดได้)