ชั้นวางสินค้า รุ่น Platinum plus หลังตาข่าย หน้าเดียว 50 kg. (5 ชั้น)