ชั้นวางสินค้า รุ่น Platinum plus 50 kg. หลังทึบ หน้าเดียว (4 ชั้น)

3,250 ฿