ชั้นวางสินค้า รุ่น New diamon Mix 25 kg. หลังตาข่าย (หน้าเดียว) 5 ชั้น