ชั้นวางสินค้า รุ่น New diamond 20 kg หลังตาข่าย หน้าเดียว (4 ชั้น)

1,900 ฿