ชั้นสต็อกสินค้า ไมโครแลค 4 ชั้น รุ่น Series Silver รับน้ำหนัก 350 กิโลกรัม/ชั้น