ชั้นวางสินค้า รุ่น Laser 2004 (B+) 80 kg หลังทึบ สองหน้า (5 ชั้น)

7,650 ฿