ชั้นวางสินค้ารุ่น Laser 2004 (B+) 80 kg หลังตาข่าย หน้าเดียว (5 ชั้น)

4,300 ฿