ชั้นตะกร้า รุ่น Pony ขนาด 120 สองหน้า (รุ่นถอดได้)