ชั้นวางสินค้า รุ่น Laser 2004 (B+) 80 kg หลังทึบ สองหน้า (4 ชั้น)

5,900 ฿