ชั้นตะกร้า รุ่น Pony ขนาด 90 หน้าเดียว (รุ่นถอดได้)