ชั้นวางสินค้ารุ่น Laser 2004 (B+) 80 kg หลังตาข่าย สองหน้า (5 ชั้น)

6,600 ฿