ลูกค้าสัมพันธ์ โทร : 088-887-2059

ร้านขายของชำขนาดกลางกับเชลฟ์สีแดง

Medium-sized grocery store with red shelves 6