ลูกค้าสัมพันธ์ โทร : 088-887-2059

ตู้แช่ 1 ประตู

Single side freezer 6