ลูกค้าสัมพันธ์ โทร : 088-887-2059

เคาน์เตอร์คิดเงินสีดำ ในร้านขายของ 20 บาท

Black checkout counter every shop 20 baht 6